Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Möte - Kurs - Konferens

Reflektion och samvaro

Både som enskilda och i grupper som vi tillhör kan vi behöva möjlighet att lyfta blicken. Goda möten och kurser kan vara värdefulla och leda oss vidare.

Marielund önskar vara en plats där man kan få tid för det som är viktigt. I kurser och möten äger en successiv process rum – genom kursinnehåll och reflektion, i samtal om olika frågor och i själva mötet människor emellan. Det sker i samlings- och kurslokaler, men också i samvaron kring måltider, i naturens friska luft, framför brasan om kvällen eller i stillheten i husets kapell.

Åka iväg tillsammans som grupp? I våra olika sammanhang kan det vara viktigt att ge varandra tid vid sidan av det som vanligen tar vår uppmärksamhet. Det kan ge oss den ro som vi behöver för att fördjupa oss i något eller söka vägen framåt. Det kan också främja ett gemensamt engagemang i vardagens uppgifter.
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture