Odoo CMS - a big picture

Ett arv att förvalta

Marie och hennes gåva

Marielund är en gåva som generationer fått ta emot och förvalta under mer än hundra års tid. Den som skänkte gåvan till oss alla var Marie Klinckowström, född de Labensky, 1832-1907. År 1863 gifte sig Marie med den svenske diplomaten, militären och politikern Rudolf Klinckowström. Hennes föräldrar lät köpa godset Stavsund, med tillhörande slott och ägor, och skänkte det till paret i samband med bröllopet.

För Marie var flytten till ett främmande land och till landsbygden påfrestande. Hon var ofta sjuk. Mötet med den katolske prästen Carlo Moro innebar en vändpunkt: han lärde henne att inte bekymra sig över sin egen svaghet utan lita på Guds kärlek. År 1877 upptogs Marie Klinckowström i Katolska Kyrkan.
Odoo CMS - a big picture

Efter maken Rudolfs död 1902 tog parets son Axel över Stavsunds slott och Marie lät uppföra huset Marielund till sig som änkesäte, se bilden ovan. Hon hann inte bo så länge i sitt nya hem. Huset började byggas kring 1903. Den 6 oktober 1907 avled Marie Klinckowström.

Marie ville göra gott och ville göra mycket för Kyrkan fast tyckte sig vara svag. Men bland annat genom sin stora gåva har hon varit till hjälp för många människor. Inför sin död hade hon testamenterat Marielund och gravplatsen Marieudd med tillhörande byggnader till biskopen i Katolska Kyrkan.

Innehållsrika år

Katolska Kyrkan i Sverige var inte stor på den tiden, men redan tidigt började gården att användas. Barn- och ungdomsverksamhet och reträtter har pågått sedan 1920-talet. Kurser och prästmöten har anordnats. Marielund har även varit en tillflykt för familjer på flykt eller i behov av bostad. Bland de mer kända kan nämnas den österrikiska familjen von Trapp, vars liv före flykten skildrats i filmen The Sound of Music. Vallfärden till Marielund har ägt rum sedan 1960-talet.
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture
Ansvariga för verksamheten har länge varit olika systrakongregationer. Först kom Elisabethsystrarna. Det var naturligt eftersom dessa arbetade åt biskopen, som huset testamenterats till. De var på Marielund från 1924-1954. Systrarna tog emot gäster och hade bland annat barnkoloni. På bilden till höger ovan ser vi hur systrarna gästas av barnen i kören Wienersängerknaben. Sancta Elisabeths systrar är fortfarande verksamma i Sverige.
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture
Barnverksamhet på Marielund har bedrivits av Skolsystrarna de Notre Dame från 1940-talet till och med år 2002. Skolsystrarna lät också uppföra den första lägergården särskilt anpassad för barn, Skollovskolonin, byggd 1945 och tillbyggd 1979. Systrarna ansvarade för S:t Eriks katolska skola på Södermalm i Stockholm, senare flyttad till Enskede. Många är de som har tillbringat sin barndoms somrar på Marielund. Under sommarloven flyttade systrarna hit och var under alla år tillsammans med barnen på koloni. Systrarna har nu avvecklat sitt ansvar för katolsk skolverksamhet i Sverige, men några systrar är fortfarande verksamma i landet.

Det fristående kapellet stod färdigt 1965. I ledningen för kapellbygget fanns dåvarande kaplanen i domkyrkoförsamlingen Martin Schmid som engagerade sig för Marielund. I samband med Ansgarsjubiléet detta år invigdes kapellet av kardinal Julius Döpfner.
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture
Under senare delen av 1960-talet fick dominikansystrar ansvar för verksamheten som bedrevs huvudsakligen i Stora huset på Marielund. Systrarna utvecklade bland annat program för vuxna. De inbjöd till många kurser och reträtter, inte minst med inriktning på djupmeditation. Verksamheten fick en medveten ekumenisk profil. Det gjordes en tillbyggnad till Stora huset med rum för dominikansystrarna, som länge bodde på Marielund. I denna tillbyggnad är också det mindre kapellet, huskapellet, beläget. Mötena och samtalen med dominikansystrarna blev viktiga för många människor. Dominikansystrarna lämnade Marielund år 1999 för att koncentrera sig på andra uppgifter och är fortfarande verksamma i Sverige.

År 2000 anförtrodde Stockholms katolska stift ansvar för Marielund till Ann och Gunnar Silow, som ännu är verksamma i denna tjänst. Stiftets gård Marielund är välbesökt och har fått en tydlig stiftsgårdsinriktning som en resurs för kyrkan. Den ekumeniska ambitionen finns kvar och många grupper från olika kyrkor och samfund gästar Marielund. Perioden har också innehållit projekt för vård av byggnaderna: renoveringen av Stora huset (2001), byggnationen av Änglahuset (2002) och renovering respektive nybyggnation i lägergården (2008) och en ny tillbyggnad till Stora huset (2017).

I detta nu

Gåvan från Marie Klinckowström är ett arv att förvalta och fortsätter att glädja dem som söker sig hit. Många människor med olika bakgrund har kommit till Marielund under decenniernas gång – vuxna, barn och ungdomar. Dåtid och framtid möts nu. Välkommen som gäst och välkommen att bli delaktig i det som sker och bildar Marielunds historia.