Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Göra en insats

Ibland frågar någon hur man kan stödja Marielund.

Vi är mycket tacksamma för de gåvor som vi får. Ett stort tack till alla som bidrar! Se Gåvor.

På Marielund kan man också göra en arbetsinsats. Det finns volontärer som stöder verksamheten i olika uppgifter. Se Volontär.

Det finns även anställda. Om du vill arbeta här och har kompetens inom de arbetsområden som finns på Marielund, är du välkommen att anmäla ditt intresse. Se Tjänst.