Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

  • Arrangerat av: Stiftsgården Marielund
    28-31 mars, skärtorsdagens eftermiddag till påskdagens eftermiddag

    Vi följer påskens skeende. I dess gudstjänster kan vi få ana något av Guds mysterium. Här befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst.

    Ledare: p Klaus P Dietz SJ, erfaren reträttledare med rik pastoral erfarenhet

    Pris: 2 430 kr (kost och logi)