Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

 

 • Arrangerat av: Stiftsgården Marielund
  9-12 april 2020, från skärtorsdagen till påskdagen

  Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Ingenting är längre meningslöst. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Under de heliga tre påskdagarna befinner vi oss i centrum av den mänskliga historiens drama: vi följer det genom lidande och brustenhet till helhet, genom död till liv. Vår präst under påsken är f Björn Göransson.
  Pris: 1 950 kr
  Anmälan är öppen via marielund@katolskakyrkan.se
 • Arrangerat av: Stiftsgården Marielund
  14-16 augusti 2020, fredag kväll till söndag lunch

  Jungfru Maria är Guds moder. Hon fick föda hans enfödde Son till världen. Det innebär att hon också blir moder för oss som genom dopet är lemmar i Kristi mystiska kropp. Maria vill ge oss del av sin närhet till Kristus, så att vi alla tillsammans med henne kan utstråla hans barmhärtighet och sanning till världen.
  Ledare: kardinal Anders Arborelius OCD