Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

  • Arrangerat av: Stiftsgården Marielund
    6-11 november 2022, söndag kväll - fredag förmiddag
    En introduktion i ignatiansk spiritualitet utifrån vissa ignatianska grundord. Två impulser per dag, meditationer, möjlighet till enskilt samtal, tystnad.
    Ledare: p Stefan Dartmann S.J., Stockholm. Erfaren andlig vägledare och själasörjare, som varit verksam som kyrkoherde i Sverige och därefter haft uppdrag bland annat som ansvarig för jesuiterna i Tyskland och Skandinavien och tjänstgjort inom prästutbildning i Rom.
    Kostnad: 3 300 kr (kost och logi)