Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

 

  • 23-26 december, måndag eftermiddag-annandag jul förmiddag
    Vi inbjuds att fira jul med Kristi födelse i centrum. I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest förundras vi över att Gud har blivit människa. Gud, den oändlige, går in i det mänskliga livets begränsningar och visar oss sin kärlek. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss och får tid för det väsentliga.
    Ledare: f. Björn Göransson.