Välkommen till reträtter, kurser och andra program på Stiftsgården Marielund

 

  • 16-18 augusti, fredag kväll-söndag lunch. Under dessa dagar inbjuds vi att fördjupa oss i "Ljusets hemligheter" i rosenkransen, Jesu liv från dopet i Jordan fram till instiftandet av eukaristin vid den sista måltiden med lärjungarna.
  • Vallfärd lördagen den 17 augusti med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen. Den leds av den apostoliske nuntien ärkebiskop James Patrick Green. Kl 11.15 vandring från Nyckelby med bön av rosenkransen. Ca kl 12.15 mässa. Sång av barnkören Pueri Cantores. Picknick. Kaffeservering. Sakramental välsignelse i Marielunds kapell. Stockholms dekanat arrangerar vallfärden.
  • 18-20 oktober, fredag kväll-söndag lunch. Om Johannesevangeliet, som kallats kärlekens evangelium, med Emanuel Sennerstrand.