Påskreträtt

Vi följer påskens skeende. I dess gudstjänster kan vi få ana något av Guds mysterium. Här befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst.

Ledare: p Klaus P Dietz SJ, erfaren reträttledare med rik pastoral erfarenhet

Pris: 2 430 kr (kost och logi)


Anmälan