Mariavallfärd - 17/8

Vallfärd till Marielund med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen. Den leds av den apostoliske nuntien ärkebiskop Julio Murat.

Kl 11.15 Bön av rosenkransen. Start vid Nyckelby Lanthandel på Ekerö. Gångväg ca 1,4 km.
Kl 12.15 (ca) den heliga mässan utomhus på Marielund. Sång av Pueri Cantores.
Samvaro och picknick på medhavd matsäck för dem som önskar.
Kaffeservering finns.
Avslutande andakt. Möjlighet till bikt.

Kommunikationer: Buss från Brommaplan, avstigning i Nyckelby, Ekerö. Begränsad parkering på katolska Stiftsgården Marielund på Stiftsgårdsvägen 18-21, Ekerö. Samåk gärna.
Ingen anmälan. 

Anmälan ännu ej startad.