Maria i vårt liv - 16-18/8

Fördjupningsdagar, fredag kväll-söndag lunch

Jungfru Maria är grundläggande i Kyrkans liv och i Guds frälsningshistoria med vår värld. Hon är också livsmönstret för varje troendes liv. Hur kan vi bjuda in Maria i våra egna liv så att vår relation till Kristus och Kyrkan fördjupas?
Ledare: F Antonius Almaleh

Pris: 1 780 kr (kost och logi)

Anmälan