Tillbyggnad på Marielund

Nu är etapp två av tillbyggnaden klar. Vi gläds åt huskapell, större samlingssal, kombinerat samtalsrum och bibliotek och fler gästrum, även med anpassning för funktionshinder. Byggnaden hänger samman med den gamla huvudbyggnaden och har skön utsikt över landskapet. Rummen är uppdaterade i olika avseenden: tillgängliga, brandsäkra etc.

När man kommer uppför kullen tar byggnaderna emot lite som en välkomnande famn, tycker vi. På sydsidan vid huskapellet bildas ett mer omgärdat trädgårdsrum som försetts med en liten damm. 

Varmt välkommen som gäst!