Tillbyggnad på Marielund

Vi gläds åt tio nya fina gästrum. De har skön utsikt över landskapet och vattnet och är uppdaterade i olika avseenden: tillgängliga, brandsäkra, har god ljudmiljö etc.

Byggnaden välsignades av vår biskop Anders Arborelius i samband med en större reträtt för ungdomar och unga vuxna.

När man kommer uppför kullen tar byggnaderna emot lite som en välkomnande famn, tycker vi. Den nya tillbyggnaden är sammanlänkad med Stora husets äldre delar. Den lutar ryggen mot skogen, helt naturnära, och öppnar sig snett ner mot sjön. På sydsidan vid huskapellet bildas ett mer omgärdat trädgårdsrum som försetts med en liten damm. 

I etapp två bygger vi ytterligare fyra gästrum, ett större samlingsrum, ett litet bibliotek/grupprum och kapell.

Välkommen som gäst!