Här följer några av våra aktuella informationer. Se också under Program.

 

Påskreträtt, 29 mars-1 april

 

Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. Under påsken befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Vi får följa det, ana djupet i påsken och fira dess gudstjänster. 

Ledare: f Miroslaw Dudek, erfaren själasörjare och reträttledare

Anmälningsformulär