Kyrkan, helgonen och evangelisationen

20-22 april, fredag kväll-söndag lunch

Kursledarna introducerar: "Vi vill utifrån vårt perspektiv och den andliga resa vi gjort, samtala om den upptäckt Kyrkan var för oss och de rika skatter som finns där för oss alla. Vi kommer också beröra några helgons liv som betytt mycket för oss och som verkade för världens omvändelse. Med dem som förebilder kan vi växa i frimodighet och färdighet i att ge vittnesbörd om den katolska tron för de människor vi möter i vardagen." Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Ledare: Birgitta och Ulf Ekman 

Pris: 1 000 kr, kateketer 600 kr, ungdomar (max 28 år) 300 kr

 

Anmälningsformulär