Kallad till helighet - "konvertitreträtt"

9-11 november, fredag kväll - söndag lunch

Till reträtten välkomnas både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. Den är ett tillfälle till fördjupning tillsammans med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD. Vi är skapade av Gud och ämnade att bli förvandlade av hans helighet. I Kyrkans gemenskap övar vi oss i att i allt finna en mötesplats med Gud.

Pris: 1 270 kr

 

Anmälningsformulär