Exodus - Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

6-8 oktober, fredag kväll-söndag lunch

Andra Moseboken är av utomordentligt stor betydelse för vår förståelse av centrala nytestamentliga texter. Innebörden av påsken, eukaristin, de tio budorden, tabernaklet och framför allt Kristi korsoffer fördjupas när vi möter budskapet i Exodus. I kursen ägnas också tid åt hur judarna, det först förbundets folk, har läst och tolkat Andra Moseboken. Kursen ordnas av KPN.

Ledare: Emanuel Sennerstrand, bibellärare, vars kurser brukar vara mycket uppskattade.

 

Anmälningsformulär