Reträtt: Jungfru Maria - glädjens budbärarinna och bönens läromästarinna

17-19 augusti, fredag kväll-söndag lunch

Ledare: kardinal Anders Arborelius OCD

Pris: 1 285 kr

 

Anmälningsformulär