Jul på Marielund

 

23-26 december, fredag eftermiddag-annandag jul förmiddag

I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest förundras vi över att Gud har blivit människa. Gud, den oändlige, går in i det mänskliga livets begränsningar och visar oss sin kärlek. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss och får tid för det väsentliga. Förmiddagarna präglas av stillhet.

 

Anmälningsformulär