Andaktsplatser utomhus

 

Mariagrottan

 

I naturen på Marielunds område finns Mariagrottan. Statyn av Jungfru Maria har sin förebild i Lourdes i Frankrike, dit många pilgrimer söker sig. I Lourdes har människor funnit andlig och ibland kroppslig hälsa. Mariagrottan på Marielund har funnits här alltsedan 1900-talets början. Den är en plats dit människor söker sig för att be och tända ett ljus.

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. (jfr Luk 1:28)
 

Träkorset

 

I en glänta reser sig ett träkors. En plats för meditation.

 

Maria längs vägen


På en tallstam längs vägen upp till Marielund tar Jungfru Maria emot med Jesusbarnet i famnen.