Vallfärd

Odoo image and text block

Vallfärd lördagen den 14 augusti 2021

med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen. Vallfärden leds av kardinal Anders Arborelius OCD. Start vid Nyckelby lanthandel kl 11.15. Bön av rosenkransen. Gångväg ca 1 400 m. Mässa utomhus på Marielund ca kl 12.15. Sång av barnkören Pueri Cantores. Picknick på medhavd matsäck för den som önskar. Möjlighet till bikt. (Ingen anmälan.)

Anmälan Ingen anmälan tillgänglig.