Tro och förnuft

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet

den katolska apologetikens grunder

10-12 maj, fredag kväll-söndag lunch

  Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som stod. I vårt sekularistiska och pluralistiska samhälle är behovet av att resonera och argumentera med förnuftet - dvs det som förenar alla människor - om den kristna trons grundläggande frågor större än tidigare. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ledare: p Thomas Idergard SJ, jesuit

Pris: 1 000 kr; kateketer 600 kr; ungdomar max 28 år 300 kr

Antal
Anmälan

Organisatör

Katolska Pedagogiska Nämnden

Sociala media

Delta på Twitter

Håll reda på vad som sägs om detta arrangemang, delta i diskussionen.

Använd denna etikett: #stiftsgårdenmarielund