Påskreträtt18-21 april, skärtorsdagens eftermiddag-söndag påskdagens lunch

Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. Under påsken befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Vi får följa det, ana djupet i påsken och fira dess gudstjänster. 

Ledare: p. Ulf Jonsson SJ, erfaren själasörjare och reträttledare, redaktör för tidskriften Signum

Pris: 1 980 kr


Anmälan