Jungfru Maria - Kyrkans moder och urbild. Reträtt 11-13/8

Fördjupningsdagar med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD om jungfru Maria - Kyrkans moder och urbild. Kan kombineras med Mariavallfärden lördagen den 12 augusti.
Kostnad: 1 750 kr (kost och logi)

Anmälan